Rv13 Bondeviki-Fardal (pågåande)

Utbetring av vegstrekning på Riksveg 13 mellom Sogndal og Leikanger.

Fosse img1
Namn på prosjektRv13 Bondeviki-Fardal
ByggherreStatens vegvesen
Verdi på kontraktenca. 60 mill
Anleggsperiode2021-2023

Kva

Prosjektet gjeld vegbygging over 1,6 km på Riksveg 13 på strekninga mellom Sogndal og Leikanger. Arbeidsoppgåvene våre inkluderer:

 • Boring og sprenging
 • Muring i naturstein
 • Utfordrande trafikkavvikling
 • Betongarbeid
 • Masseflytting

Berekna mengder

 • Riving av mur: 1700 m2 (i opsjonen: 500 m2)
 • Masseflytting av jord: 23.350 m3 (9850 m3)
 • Sprenging i linja/ masseflytting av sprengt stein: 34.000 m3 (16.000 m3)
 • Murer av naturstein: 2000 m2 (400 m2)

Kontaktperson

Jørn Kristian Engebø, jorn.engebo@vegvesen.no

Lenker

Les meir om Bondeviki-Fardal på Statens Vegvesen sine nettsider.

 • Fosse img massetransport 1

  RV13 Bondeviki-Fardal, 2023, Massetransport betong

 • Fosse terreng 3

  RV13 Bondeviki-Fardal, 2023, Fjellboltar

 • Fosse kraftogenergi5

  RV13 Bondeviki-Fardal, 2022, 53 Forsterkningslag vatning

 • Fosse terreng 1

  RV13 Bondeviki-Fardal, 2023, Fjellboltar

 • Fosse vegbygging 2 2
 • Fosse kraftenergi7

  RV13 Bondeviki-Fardal, 2023, 44.1 Kabelgrøfter