Sertifikat og godkjenningar

Her finn du ei liste over våre ulike sertifiseringar, godkjenningar og retningsliner me følger.

Sentral godkjenning logo liten

Sentralt godkjent av Direktoratet for byggkvalitet

Denne godkjenninga er ein kvalitetsordning for foretak innan byggnæringa, og inneber blant anna dokumentert kompetanse innan fagområda, kvalitetssikringsrutiner og økonomisk styring. Me har godkjenning innan desse fagområda:

  • Oppmålingsteknisk prosjektering
  • Innmåling og utstikking av tiltak
  • Veg- og grunnarbeider
  • Landskapsutforming
  • Vannforsynings- og avløpsanlegg
  • Plasstøpte betongkonstruksjoner

Sjå vår sentrale godkjenning her.

Logo white ISO SERTIFIED

ISO 9001

Me er ISO-sertifisert på "system for kvalitetsledelse" etter standarden 9001:2015. Dette inneber at me har dokumentert kvalitet når det kjem til kundefokus, fornøgde kundar, systematisk prosesshandsaming og leiing.

Logo white miljofyrtorn

Miljøfyrtårn

Som sertifisert Miljøfyrtårn-bedrift jobbar me kontinuerleg med berekraft, vårt fotavtrykk og vårt miljøansvar som entreprenør i anleggsbransjen.

Logo white startbank

StartBANK

Me er registrert hjå bygg- og anleggsleverandørregisteret Startbank, noko som inneber at me har oppfylt dokumentasjonsplikt når det kjem til skatte- og avgiftsforhold.

Logo white Achilles

Achilles Sellicha

Me er sertifiserte i Achilles Sellicha, som er ein kvalifikasjonsordning for den norske energisektoren.

Logo white maskinent forbund

KSMEF frå Maskinentreprenørenes Landsforbund (MEF)

I oppstart av ISO 9001:2015-sertifisering brukte me aktivt KSMEF frå MEF. MEF fasar no KSMEF over til SmartDok. Me i Fosse ynskjer å halda fram arbeidet vårt med Ditio, og har difor valt å jobba vidare med vårt eige kvalitetssystem, bygga på KSMEF, men videreutvikla og tilpassa vår bedrift. Me held oss oppdaterte på gjeldande lovar, reglar og bransjestandarder og er alltid klare til å levera god kvalitet til rett tid og til rett pris, for alle våre kunder og oppdragsgivarar.