Ærleg entreprenørskap forankra i generasjonar

Me leverer kvalitet, 
kvar gong
 

Fosse Maskin og Transport AS er ei entreprenørbedrift med base i Vik i Sogn som leverer ei rekke ulike tenester innan veg, bygg og anleggsarbeid.

Med over 60 års erfaring satsar me på kvalitet i alle ledd, allsidig kompetanse, berekraftig drift og lokal forankring i alt me gjer.

Les meir om oss

Nokre av tenestene våre

Fosse kraftogenergi card

Kraft og energi

Berekraftig kraftutbygging på Vestlandet.

Fosse geomatikk card

Geomatikk 

Geomatikk leverer en løsning for koordinering av planlagte gravearbeider.

Fosse vei card

Vegbygging

Me bygger vegar i samarbeid med Statens vegvesen, fylkeskommunar, kommunar.

Fosse mediesmio sverrehjornevik 5804 wlogos

Vårt fotavtrykk, vårt ansvar

Miljø, helse og tryggleik er alltid i fokus hjå oss, anten det er på byggeplassen, verkstaden eller kontoret. 

Les om kva HMS betyr for oss

Fosse mediesmio sverrehjornevik 5542

Våre gode partnarar

Gjennom mange år i bygg og anlegg har me funne gode partnarar som hjelper oss med arbeidsoppgåvene. 

Sjå lista over samarbeidspartnarar her

Logo white ditio
Logo white consto
Logo white Mediesmio
Logo white Vest geo
Logo white Norconsult
Logo white Tess
Logo white Birkeland

Vil du ha nyhende frå oss? 

Sentral godkjenning logo