Geomatikk

Underselskapet Vest Geomatikk AS leverer komplette tenester innan geomatikk, oppmåling og stikking.

Fosse geomatikk2

Våren 2023 starta me underselskapet Vest Geomatikk AS, som leverer komplette geomatikktenester knytt til veg-, bygg- og anleggsarbeid:

 

 • Stikking og oppmåling
 • Mengdeberekning
 • Landmålingstenester
 • Prosjektstøtte
 • Dronekartlegging og fotogrammetri
 • 3D-modellering og BIM
 • Data til maskinstyring

 

Vest Geomatikk AS har base på Voss og er drive og deleigd av dagleg leiar Joakim Stabæk, som har bakgrunn som vegplanleggar for Multiconsult, stikkingsingeniør for Peab og geomatikar for Skanska.

Joakim stabæk

Har du behov for geomatikktenester? 

Ta kontakt med dagleg leiar Joakim Stabæk:

joakim@vestgeomatikk.no

tlf. 413 06 358

Følg gjerne Vest Geomatikk AS på LinkedIn.

 • 20230613 130656

  11 Arbeidsstikning, teknisk kontroll - måling

 • Masseberekning

  11 Arbeidsstikning, teknisk kontroll - Masseberekning

 • Masseberekning2

  11 Arbeidsstikning, teknisk kontroll - Masseberekning

 • Terrengmodell

  11 Arbeidsstikning, teknisk kontroll - Terrengmodell

 • Fosse geomatikk

  11 Arbeidsstikning, teknisk kontroll - Bearbeiding av dronedata