Maskinpark

Med moderne og omfattande maskinpark løyser me arbeidsoppgåver effektivt og med omsyn til miljøet.

Fosse maskinpark 5

Me er stolte av den store og moderne maskinparken vår! Me legg vekt på å ha oppdatert utstyr, med maskinar på utslippssteg 5 og ein Euro6-godkjend bilpark så langt det lar seg gjere. I tillegg er me er nøye på aktivt vedlikehald og sjølvsagt dokumentert opplæring av våre tilsette når det kjem til dei ulike maskinane.

Me har eigne tilsette på verkstaden i Vik i Sogn som reiser ut på anlegga for å utføre kontroller og vedlikehald.

 • Fosse maskinpark 23
 • Fosse maskinpark 24
 • Fosse maskinpark 15
 • Fosse maskinpark 27
 • Fosse maskinpark 4
 • Fosse maskinpark 1
 • Fosse maskinpark 6
 • Fosse maskinpark
 • Fosse kraftenergi10
 • Fosse maskinpark 7
 • Fosse maskinpark 8
 • Fosse maskinpark 17
 • Fosse maskinpark 18
 • Fosse maskinpark 21
 • Fosse maskinpark 13
 • Fosse maskinpark 28
 • Fosse maskinpark 20
 • Fosse maskinpark 11
 • Fosse maskinpark 14