Muring

Me har ekspertise innan muring og natursteinsmuring.

Fosse muring2

Me løyser alle typar muringsoppdrag, anten du skal ha:

 • Natursteinsmur/gråsteinsmur
 • Grunnmur/ringmur
 • Støttemur
 • Vegger, trapper og andre byggkonstruksjonar
 • Andre stein- eller murkonstruksjonar

Me har fokus på berekraftige kvalitetsløysingar, og med ein moderne maskinpark og rikhaldig kompetanse fiksar det aller meste – spørsmålet er kva du som kunde ønsker og treng!

Referanseprosjekt

VVA Villavegen Balestrand. Me bygde om lag 1000 kubikk meter med natursteinsmurar til dette prosjektet, i tillegg til arbeid med rehabilitering av veg og nytt VA-anlegg. Utført på oppdrag frå Sogndal kommune 2020-2021.

 • Fosse muring 5

  71.1 Natursteinsmur, Myrmel-Lunde 2022

 • Fosse muring 3

  71.1 Natursteinsmur, Myrmel-Lunde 2023

 • Fosse muring 7

  71.1 Natursteinsmuring, Myrmel-Lunde, 2022

 • Fosse muring9

  Myrmel-Lunde 2023