Terrengarbeid

Vi utfører utgraving, sprenging, drenering og anna grunn- og terrengarbeid.

Fosse services terreng

Vi har ekspertise innan terrengarbeid og me utfører mellom anna arbeid innan:

 • Utgraving, utjamning, fylling, planering og skjæring av terreng
 • Dreneringsarbeid
 • Rensk av fjell
 • Vegetasjonsrydding
 • Utlegging og bearbeiding av jord
 • Bortkøyring av masser

Me har ein stor maskinpark med gravarar i ulike storleikar, som me nyttar i terrengarbeid.

Me gjer utgraving og grunnarbeid for alt frå mindre oppdrag til omfattande byggeprosjekter.

Nokre referanseprosjekt

E39 Bjørset-Skei i Jølster. I samband med utbetringa av denne vegstrekninga utførte me ferdigstilling av deponi og riggområder, som innebar bakkeplanering, masseforflytting og utlegging av jordmassar. Arbeidet vart utført i 2020 på oppdrag frå Statens Vegvesen.

Sogndal vidaregåande skule, trinn 2. Me utførte grunnarbeid og graving for VA-anlegg, betongfundament og gjenfylling for Sogndal vidaregåande skule som underentreprenør for Veidekke Entreprenør AS i 2016-2017.

 • Fosse terreng5

  21.3 Avtaking av vegetasjonsdekke og matjord, rensk av fjell, Myrmel-Lunde, 2021

 • Fosse gen11

  12.12 Drift av rigg og midlertidige bygninger, synfaring på hogstframgang, Myrmel Lunde, 2021

 • Fosse terreng6

  9.15 Hogging, skogrydding, RV13 Bondeviki-Fardal, 2022

 • Fosse terreng7

  21.2 Vegetasjonsrydding, Myrmel-Lunde, 2021

 • Fosse gen10

  74.4 Utlegging og bearbeiding av jord, Myrmel-Lunde, 2023

 • Fosse terreng 4

  Rensk av fjell, Feios Kraftverk, 2023