Tomtearbeid

Skal du til med nybygg, tilbygg eller andre oppgraderingar på tomta di?

Fosse services tomtearbeid

Me gjer graving og klargjering av tomta di, anten du skal bygga heilt nytt hus eller gjere andre oppgraderingar. Me utfører mellom anna:

 • Graving til fundament
 • Sprenging
 • Planering
 • Drenering
 • Graving til oppkøyrsel eller veg
 • Klargjering for vatn og avløp
 • Tomtearbeid for diverse uteareal som park, leikeplass, med meir.

Lurar du på kva som trengst av arbeid på tomta di? Me kjem gjerne på befaring, så hjelper me deg med å finne løysinga.

Referanseprosjekt

Syril Stadion, Leikanger. Me gjorde grunn- og tomtearbeid for bygginga av Syril Stadion i Leikanger i 2020, på oppdrag frå Leikanger Idrettslag. Dette vart eit moderne friidretts- og fleirbruksanlegg, av høg kvalitet og til bruk for mange, som stod ferdig i 2021.

 • Fosse tomt 5

  Grunnarbeider, Sjukeheim Vik, 2023

 • Fosse tomt 4

  Anleggsveger, Håbakken-Nedre Eri, 2023

 • Fosse tomt

  Sprengning i dagen, kontursprenging, Fjordavegen Lopstra, 2021

 • Fosse tomt 1

  Masseflytting av sprengt stein, grovplanering av tomt, Fjordavegen Lopstra, 2021

 • Fosse tomt 2

  Lukkede rørgrøfter, legging av fiber, Fjordavegen Lopstra, 2021