Vatn og avløp

Vatn- og avløpsarbeid for offentlege og private aktørar.

Fosse services avlop2

Trygge og gode vatn- og avløpsløysingar er ein viktig del av infrastrukturen i samfunnet. Me gjer vatn- og avløpsarbeid (VA) for både offentlege og private kundar, og me har eigen anleggsrøyrleggar.

Me har lang erfaring og høg kompetanse innan: 

 • Legging av røyrsystem
 • Materialval
 • Utarbeiding av trasé 
 • Renovering av eksisterande vatn- og avløpsleidningar.

Nokre referanseprosjekt

Grundeland bustadfelt i Fresvik. Me gjorde tilrettelegging av veg, vatn, avløp og nett for Grundeland bustadfelt i Fresvik på oppdrag frå Vik kommune i 2016-2017.

Sogndal vidaregåande skule, trinn 2. Me utførte grunnarbeid og graving for VA-anlegg, betongfundament og gjenfylling for Sogndal vidaregåande skule som underentreprenør for Veidekke Entreprenør AS i 2016-2017.

 • Fosse vatnavlop7

  43.2 Overvannsledning, RV13 Bondeviki-Fardal, 2023

 • Fosse vatnavlop6

  45.2 Stikkrenner/kulverter, røyr, RV13 Bondeviki-Fardal, 2023

 • Fosse vatnavlop5

  13 Anleggsveger, røyr bak mur, RV13 Bondeviki-Fardal, 2022

 • Fosse vatnavlop3

  43.3 Spillvannsledning, avløp, sjøledning, RV13 Bondeviki-Fardal, 2021

 • Fosse vatnavlop4

  13 Anleggsveger, røyr bak mur, RV13 Bondeviki-Fardal, 2022

 • Fosse vatnavlop2

  43.3 Spillvannsledning, avløp, RV13 Bondeviki-Fardal, 2022

 • Fosse vatnavlop

  43.3 Spillvannsledning, avløp, RV13 Bondeviki-Fardal, 2023